Westermarck-seura (virallisesti The Westermarck Society ry.) on sosiologien kansallinen tiedeseura. Sääntöjensä mukaisesti seura järjestää esitelmiä, konfrensseja ja seminaareja, suunnittelee, suorittaa ja tukee sosiologista tutkimusta sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

Seura on perustettu vuonna 1940 Edvard Westermarckin oppilaiden toimesta hänen tieteellisen työnsä säilyttämiseksi ja sosiologian edistämiseksi Suomessa. Julkaisutoiminta keskittyi aluksi kansainväliselle lukijakunnalle suunnattuun Transactions of the Westermarck Society -julkaisusarjaan. Vuodesta 1964 seura on julkaissut Sosiologiaa. Julkaisu on maamme johtava yhteiskuntatieteellinen aikakauslehti, joka ilmestyy neljästi vuodessa.

Nyt blogissa

Westermarck-seuran syyskokous torstaina 24.11.2016 Säätytalolla klo 17.00-18.00 salissa 3

18.11.2016 | Kirjoittaja Pekka Rantanen

The Westermarck Society r.y:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 24.11.2016 Säätytalolla salissa 3 kello 17.00–18.00

Sääntömääräiset ja muut varsinaiset kokousasiat
1.      Kokouksen avaus
2.      Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3.      Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
4.      Työjärjestyksen hyväksyminen
5.      Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
6.      Opiskelijajaoksen kokoonpano (jäsenet) ja toimintasuunnitelma 2017
7.      Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2017
8.     Vuoden 2017 talousarvion vahvistaminen sekä vuosi- ja ainaisjäsenmaksuista päättäminen
9.     […]

No new announcements

Ei ilmoituksia

Ei ilmoituksia

Ei ilmoituksia

Nyt foorumilla

No topics