Westermarck-seura (virallisesti The Westermarck Society ry.) on sosiologien kansallinen tiedeseura. Sääntöjensä mukaisesti seura järjestää esitelmiä, konfrensseja ja seminaareja, suunnittelee, suorittaa ja tukee sosiologista tutkimusta sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

Seura on perustettu vuonna 1940 Edvard Westermarckin oppilaiden toimesta hänen tieteellisen työnsä säilyttämiseksi ja sosiologian edistämiseksi Suomessa. Julkaisutoiminta keskittyi aluksi kansainväliselle lukijakunnalle suunnattuun Transactions of the Westermarck Society -julkaisusarjaan. Vuodesta 1964 seura on julkaissut Sosiologiaa. Julkaisu on maamme johtava yhteiskuntatieteellinen aikakauslehti, joka ilmestyy neljästi vuodessa.

Nyt blogissa

The Westermarck Society sääntömääräinen kevätkokous perjantaina 24.3.2017 Tampereella

17.3.2017 | Kirjoittaja Pekka Rantanen

 

The Westermarck Society r.y:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina 24.3.2017 Tampereen yliopiston juhlasalissa kello 13.00–13.30.
 Sääntömääräiset ja muut varsinaiset kokousasiat
 
1.       Kokouksen avaus
2.       Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3.       Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
4.       Työjärjestyksen hyväksyminen
5.       Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
6.       Vuoden 2016 toimintakertomus
7.       WOP-jaoston toimintakertomus 2016
8.       Vuoden 2016 tilikertomus
9.       Tilivelvollisten vastuuvapaus
10.  Ilmoitusasiat
11.  Muut asiat
12.  Kokouksen päättäminen 
Vuoden 2016 toimintakertomus ja […]

No new announcements

Ei ilmoituksia

Ei ilmoituksia

Ei ilmoituksia

Nyt foorumilla

No topics