Westermarck-seura (virallisesti The Westermarck Society ry.) on sosiologien kansallinen tiedeseura. Sääntöjensä mukaisesti seura järjestää esitelmiä, konfrensseja ja seminaareja, suunnittelee, suorittaa ja tukee sosiologista tutkimusta sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

Seura on perustettu vuonna 1940 Edvard Westermarckin oppilaiden toimesta hänen tieteellisen työnsä säilyttämiseksi ja sosiologian edistämiseksi Suomessa. Julkaisutoiminta keskittyi aluksi kansainväliselle lukijakunnalle suunnattuun Transactions of the Westermarck Society -julkaisusarjaan. Vuodesta 1964 seura on julkaissut Sosiologiaa. Julkaisu on maamme johtava yhteiskuntatieteellinen aikakauslehti, joka ilmestyy neljästi vuodessa.

Nyt blogissa

Westermarck-seuran gradupalkinto Noora Hästbackalle Turun yliopistosta vuoden 2015 parhaasta gradusta

1.4.2016 | Kirjoittaja Pekka Rantanen

Westermarck-seuran vuosittaisen gradupalkinnon voitti Noora Hästbacka
 
Westermarck-seura palkitsi jokavuotisten sosiologipäivien yhteydessä parhaan sosiologian alan pro gradu -tutkielman. Kilpailuun osallistuivat parhaat sosiologian opinnäytteet yliopistoista. Tänä vuonna kilpailuun osallistui kuusi työtä, joista palkintoraati valitsi voittajaksi Turun yliopistosta valmistuneen Noora Hästbackan tutkielman Paha olo iholla: Viiltelykokemukset ja ruumiillisuus nuorten kertomuksissa keskustelufoorumilla.
Palkinto jaettiin sosiologipäivien yhteydessä Jyväskylässä 17.–18.3.2016.
Nuorten ääntä […]

No new announcements

Ei ilmoituksia

Ei ilmoituksia

Ei ilmoituksia

Nyt foorumilla

No topics