Westermarck-seura (virallisesti The Westermarck Society ry.) on sosiologien kansallinen tiedeseura. Sääntöjensä mukaisesti seura järjestää esitelmiä, konfrensseja ja seminaareja, suunnittelee, suorittaa ja tukee sosiologista tutkimusta sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

Seura on perustettu vuonna 1940 Edvard Westermarckin oppilaiden toimesta hänen tieteellisen työnsä säilyttämiseksi ja sosiologian edistämiseksi Suomessa. Julkaisutoiminta keskittyi aluksi kansainväliselle lukijakunnalle suunnattuun Transactions of the Westermarck Society -julkaisusarjaan. Vuodesta 1964 seura on julkaissut Sosiologiaa. Julkaisu on maamme johtava yhteiskuntatieteellinen aikakauslehti, joka ilmestyy neljästi vuodessa.

Nyt blogissa

Kutsu perustaa työryhmä sosiologipäiville 2015! Deadline 12.12.2014!

25.11.2014 | Kirjoittaja Pekka Rantanen

 

Ajan merkit – mahdolliset maailmat
WESTERMARCK-SEURAN VALTAKUNNALLISET SOSIOLOGIPÄIVÄT
HELSINGISSÄ 5. – 6.3.2015
HELSINGIN YLIOPISTO
 
Sosiologia syntyi ymmärtämään murroksessa olevaa yhteiskuntaa ja tulkitsemaan oman aikansa sosiaalisia kysymyksiä. Sosiologian tehtävä ja lupaus – C. Wright Millsiä mukaillen – on tulkita inhimillisten ongelmien historiallisia ja rakenteellisia yhteyksiä. Tulkitessaan yhteiskuntaa sosiologia myös luo mahdollisia maailmoja.
Vuoden 2015 sosiologipäivillä pohditaan sosiologi(a)n tehtävää ja mahdollisuuksia ennakoimattomassa […]

No new announcements

Ei ilmoituksia

Ei ilmoituksia

Ei ilmoituksia

Nyt foorumilla

No topics