Westermarck-seura (virallisesti The Westermarck Society ry.) on sosiologien kansallinen tiedeseura. Sääntöjensä mukaisesti seura järjestää esitelmiä, konfrensseja ja seminaareja, suunnittelee, suorittaa ja tukee sosiologista tutkimusta sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

Seura on perustettu vuonna 1940 Edvard Westermarckin oppilaiden toimesta hänen tieteellisen työnsä säilyttämiseksi ja sosiologian edistämiseksi Suomessa. Julkaisutoiminta keskittyi aluksi kansainväliselle lukijakunnalle suunnattuun Transactions of the Westermarck Society -julkaisusarjaan. Vuodesta 1964 seura on julkaissut Sosiologiaa. Julkaisu on maamme johtava yhteiskuntatieteellinen aikakauslehti, joka ilmestyy neljästi vuodessa.

Nyt blogissa

ESITELMÄKUTSU/ CALL FOR PAPERS: Sosiologipäivät/ Sociology Days 2014

31.1.2014 | Kirjoittaja Pekka Rantanen

 

Westermarck-seuran valtakunnalliset Sosiologipäivät Lapin yliopistossa
27.-28.3.2014

Sosiologia kysyy toistuvasti: miten yhteiskunta on mahdollinen? Vastauksiksi on tarjottu normeja, sosialisaatiota, rakenteita, vuorovaikutuksessa ja vaihdossa syntyvää koheesiota, joskus silkkaa eloonjäämisen pakkoa: ihmisten riippuvuutta toisistaan. Vuoden 2014 Sosiologipäivien teema Kiinnipitävät siteet uudistaa sosiologian peruskysymyksen. Yhden teoreettisen vastauksen sijaan päivillä tarkastellaan konkreettisesti sitä, mikä ihmisiä kiinnittää toisiinsa, kuinka yhteisöt syntyvät, toiminta verkostoituu […]

No new announcements

Ei ilmoituksia

Ei ilmoituksia

Ei ilmoituksia

Nyt foorumilla

No topics