Westermarcksamfundet (officiellt The Westermarck Society ry.) är sociologernas nationella vetenskapliga samfund. I enlighet med sina förordningar arrangerar samfundet föredrag, konferenser och seminarier, planerar, idkar och stöder sociologisk forskning och publikationsverksamhet.

Samfundet är grundat år 1940 av Edvard Westermarcks elever för att bevara hans vetenskapliga arbete och för att främja sociologin i Finland. Publikationsverksamheten fokuserade till en början på en internationell publik genom publikationsserien Transactions of the Westermarck Society. Från och med år 1964 har samfundet publicerat tidskriften Sosiologia, som är landets ledande samhällsvetenskapliga tidskrift. Sosiologia utkommer fyra gånger per år.

Latest in blog

ESITELMÄKUTSU/ CALL FOR PAPERS: Sosiologipäivät/ Sociology Days 2014

31.1.2014 | Författare Pekka Rantanen

Westermarck-seuran valtakunnalliset Sosiologipäivät Lapin yliopistossa
27.-28.3.2014

Sosiologia kysyy toistuvasti: miten yhteiskunta on mahdollinen? Vastauksiksi on tarjottu normeja, sosialisaatiota, rakenteita, vuorovaikutuksessa ja vaihdossa syntyvää koheesiota, joskus silkkaa eloonjäämisen pakkoa: ihmisten riippuvuutta toisistaan. Vuoden 2014 Sosiologipäivien teema Kiinnipitävät siteet uudistaa sosiologian peruskysymyksen. Yhden teoreettisen vastauksen sijaan päivillä tarkastellaan konkreettisesti sitä, mikä ihmisiä kiinnittää toisiinsa, kuinka yhteisöt syntyvät, toiminta verkostoituu […]

No new announcements

No announcements

No announcements

No announcements

Latest in forum

No topics