Toimintasuunnitelma 2009 (ehdotus)

 

Esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2009

Yleistä

The Westermarck Society ry. järjestää esitelmätilaisuuksia ja seminaareja, harjoittaa julkaisutoimintaa, tukee ja seuraa Suomessa tehtävää sosiologista tutkimusta ja opetusta sekä edistää sosiologian kansainvälisiä yhteyksiä.

Seura kiinnittää huomiota yhteiskuntatieteiden, erityisesti sosiologian ja sosiologien asemaan yhteiskunnassa ja osallistuu keskusteluun sosiologian opetuksesta yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja muissa oppilaitoksissa. Seura edistää yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen huomioon ottamista yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tiedepoliittista keskustelua seurataan. Järjestetään seminaari sosiologian yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Edistetään sosiologian  laitosten opetusyhteistyötä.

Jäsenten osallistumismahdollisuuksia seuran toimintaan lisätään.

Seuran näkyvyyttä lisätään sosiologikunnan suuntaan. Seuran opiskelijajaos turvaa yhteyksien säilymistä opiskelijoihin.

Seura edistää Edvard Westermarckin tuotannon saatavuutta ja tunnetuksi tekemistä.

Tieteelliset tapahtumat

Vuoden 2009 valtakunnalliset sosiologipäivät järjestetään 20-21. 3. Helsingissä yhdessä Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen ja yhteiskuntapolitiikan laitoksen kanssa. Päivien teemana on "Luokat, luokitukset, liikkeet". Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään sosiologipäivien yhteydessä.

Sääntömääräinen syyskokous pidetään, mikäli mahdollista, muistoluentotilaisuuden yhteydessä. Muistoluennon järjestämisvuorossa on Suomen Antropologinen seura.

Julkaisutoiminta

Seura julkaisee Sosiologia-lehteä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Seuran varsinaiset jäsenet saavat jäsenetuna Sosiologia-lehden lisäksi jäsentiedotteen ja yhteispohjoismaisen Acta Sociologican.

Seuran verkkosivuston aktivoimista sosiologian valtakunnalliseksi tiedotusfoorumiksi jatketaana.

Kansainvälinen toiminta

Seura osallistuu International Sociological Association (ISA), European Sociological Association (ESA) ja Nordiska Sociologförbund (NSF) -järjestöjen toimintaan aktiivisesti. Seura tukee yhteistyöhankkeita muiden maiden sosiologien ja sosiologiyhdistysten kanssa.

Talous

Seuran taloudenhoidosta on laadittu erikseen tulo- ja menoarvio. Seuran talous perustuu pääosin jäsenmaksuihin, Sosiologia-lehden tilausmaksuihin ja valtionavustukseen.

Opiskelijajaos

Seuralla on opiskelijajos. Jaos esittää erikseen oman toimintasuunnitelmansa syyskokoukselle.