Westermarck-samfundets styrelse 2012

Westermarck-samfundets styrelse för år 2012 valdes i Helsingfors. Styrelsemedlemmar är:

Anssi Peräkylä, ordförande
Suvi Ronkainen, viceordförande
Anniina Jaako
Anna-Maija Castrén
Pertti Alasuutari
Vesa Puuronen
MInna Ylilahti
Valtteri Vähä-Savo
Mikko Lagerspetz
Juha Klemelä
Katariina Warpenius
Eriikka Oinonen
Elina Oinas

Sekreterare: Pekka Rantanen, puh. 040-1901545
Kassaförvaltare: Teemu Kautto
Medlemssekreterare: Taneli Tulkki

Postaddress: Westermarck-samfundet, PL 124, 20521 Åbo
e-post: <sihteeri@westermarck.fi>