Edustajat muissa yhdistyksissä

ISA:     Pekka Sulkunen, Elina Oinas

ESA:   Pertti Alasuutari

NSF:  varsinaiset edustajat Catharina Lojander-Visapää ja Anu-Hanna Anttila,

           varaedustajat Susan Sundback ja Ralf Kauranen