Representatives in other associations

ISA:     Elina Oinas

ESA:   Pekka Sulkuknen, Pertti Alasuutari, Suvi Ronkainen

NSF:  varsinaiset edustajat Catharina Lojander-Visapää ja Hannu Ruonavaara,

           varaedustajat Susan Sundback ja Anu-Hanna Anttila