Representanter i andra föreningar

ISA:     Pekka Sulkunen

ESA:   Pertti Alasuutari

NSF:  varsinaiset edustajat Catharina Lojander-Visapää ja Hannu Ruonavaara,

           varaedustajat Susan Sundback ja Anu-Hanna Anttila