sosiologia

Sosiologia-lehti

Sosiologia on neljästi vuodessa ilmestyvä yhteiskuntatieteellinen aikakauslehti, jota julkaisee The Westermarck Society ry. Lehti on perustettu vuonna 1964 sosiologien tieteelliseksi yhdyssiteeksi ja on lehden johtosäännön (12.5.1982) mukaan "avoin sosiologisen tutkimuksen eri perinteille". Sosiologia-lehti pyrkii myös erityisesti osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun Westermarck-seuran johtokunnan linjauksen v. 2004 mukaisesti.

Yhteystiedot

Päätoimittaja

Olli Pyyhtinen
puh: 050 318 7311
sähköposti: etunimi.sukunimi at staff.uta.fi / sosiologialehti@gmail.com

Toimitussihteeri

Outi Koskinen
sähköposti: sukunimi.etunimi.h at student.uta.fi / sosiologialehti@gmail.com

Toimituksen postiosoite:

Sosiologia-lehti
Olli Pyyhtinen
LINNA 5060
Kalevantie 4
33014 Tampereen yliopisto

Toimituskunta

Sanna Aaltonen, Nuorisotutkimusverkosto
Marja Alastalo, Itä-Suomen yliopisto
Janne Autto, Lapin yliopisto
Riikka Homanen, Tampereen yliopisto
Elina Kilpi-Jakonen, Turun yliopisto
Leena Koski, Itä-Suomen yliopisto
Markku Lonkila, Jyväskylän yliopisto
Eeva Luhtakallio, Tampereen yliopisto
Riikka Perälä, Helsingin yliopisto
Pekka Rantanen, Tampereen yliopisto
Suvi Salmenniemi, Turun yliopisto
Salla Tuori, Helsingin yliopisto
Seija Tuulentie, Metsäntutkimuslaitos

Toimitusten jäsenet 1964-

Tilaukset, jäsenasiat ja osoitteenmuutokset

The Westermarck Society ry.
Jäsensihteeri Taneli Tulkki
Virastomestari, 1. krs.
Kalevantie 5
33014 Tampere
jasensihteeri.westermarck[at]gmail.com

Hinnat

Westermarck-seuran jäsenmaksut

Irtonumeroiden myynti

Taitto: Otto Donner
Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala
ISSN 0038-1640