sosiologia

Sosiologia-lehti

Sosiologia on neljästi vuodessa ilmestyvä yhteiskuntatieteellinen aikakauslehti, jota julkaisee The Westermarck Society ry. Lehti on perustettu vuonna 1964 sosiologien tieteelliseksi yhdyssiteeksi ja on lehden johtosäännön (12.5.1982) mukaan "avoin sosiologisen tutkimuksen eri perinteille". Sosiologia-lehti pyrkii myös erityisesti osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun Westermarck-seuran johtokunnan linjauksen v. 2004 mukaisesti.

Lehden artikkelit käyvät läpi anonymisoidun referee-prosessin, jossa kaksi arvioijaa (joko toimituskunnan jäseniä tai ulkopuolisia asiantuntijoita) antavat kirjallisen arvionsa käsikirjoituksesta ennen kuin se hyväksytään julkaistavaksi. Avauksia-tekstit käsitellään nekin lehden toimituskunnassa. Julkaistavat tekstit valitaan tieteellisin perustein.

Tieteellisten artikkeleiden lisäksi Sosiologiassa julkaistaan kirja-arvioita ja keskustelupuheenvuoroja. Lehden kirjoituskielet ovat suomi ja ruotsi. Sosiologian artikkelit julkaistaan Elektra-tietokannassa n. vuoden viiveellä.

Julkaisuehdot

Sosiologiassa julkaistaan ainoastaan ennen julkaisemattomia tekstejä. Kirjoittajalla säilyy oikeus päättää artikkelin muokkauksesta tai kääntämisestä muulle kielelle samoin kuin oikeus käyttää artikkelia tai sen osaa muussa julkaisussa pyytämällä tähän lupaa lehden päätoimittajalta (esim. väitöskirjassa).

Yhteystiedot

Päätoimittaja

Eeva Luhtakallio
puh: 040 5031573
sähköposti: etunimi.sukunimi at helsinki.fi

Toimitussihteeri

Tuukka Ylä-Anttila
puh: 045 6305055
sähköposti: etunimi.suku-nimi at helsinki.fi

Toimituksen postiosoite:

Sosiologia-lehti
Tuukka Ylä-Anttila
Unioninkatu 35 (PL 18)
00014 Helsingin yliopisto

Toimituskunta

Marja Alastalo, Tampereen yliopisto
Janne Autto, Lapin yliopisto
Riikka Homanen, Tampereen yliopisto
Suvi Salmenniemi, Turun yliopisto
Kaisa Ketokivi, Helsingin yliopisto
Elina Kilpi-Jakonen, Turun yliopisto
Leena Koski, Itä-Suomen yliopisto
Markku Lonkila, Jyväskylän yliopisto
Salla Tuori, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
Riikka Perälä, Helsingin yliopisto
Olli Pyyhtinen, Turun yliopisto
Pekka Rantanen, Tampereen yliopisto
Seija Tuulentie, Metsäntutkimuslaitos

Toimitusten jäsenet 1964-

Tilaukset, jäsenasiat ja osoitteenmuutokset

The Westermarck Society ry.
Jäsensihteeri Taneli Tulkki
Virastomestari - 1. krs.
Kalevantie 5
33014 Tampere
jasensihteeri[at]westermarck.fi

Hinnat

Westermarck-seuran jäsenmaksut

Irtonumeroiden myynti

Taitto: Otto Donner
Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala
ISSN 0038-1640